Πλατεία Καρύτση 3, 2ος όροφος, 10561, Αθήνα
 210 3231102
 210 3237079